ACT® Bioreningsverk

Hav & Mark AB är auktoriserad återförsäljare för Alnarp Cleanwaters biologiska reningsverk ACT® i Östergötland och Närke. Vårt system finns i olika omfattning. Har du redan en fungerande trekammarbrunn kan du koppla den till huvudsteget InterACT. I så fall fortsätter du med slamtömningar. Om du vill slippa regelbundna slamtömningar väljer du ProACT istället för trekammarbrunn. Är det hög skyddsnivå där du bor behöver du även ReACT för extra fosforreduktion.
act_440x230
I alla tider har mikroorganismer och vattenväxter renat vatten genom att de livnär sig på olika ämnen och i bioreningsverket ACT® utnyttjas de processerna maximalt. Detta gör tekniken lika välbeprövad som modern.